Správne dýchanie má prekvapujúce účinky

hudba@bestfm.Sk 11. Októbra 2023


Dýchanie, často považované za automatickú a nevedomú funkciu, má v skutočnosti obrovský význam v celkovej pohode človeka. Od jeho role v fyzickom zdraví až po jeho význam v psychickej rovnováhe môže byť dýchanie kľúčom k zlepšeniu kvality života.

Mgr. Daniela Dvorská

Vedie konzultácie, kurzy a workshopy. Špecializuje sa na freediving, jogu a meditáciu. Zameriava sa na cielené cvičenia, ktoré pomôžu precítiť a otvoriť konkrétnu časť tela pre dýchanie. Cieľom je cez pohyb rozvinúť prirodzenosť a pružnosť dýchania.

Biológia dýchania

Dýchanie je komplexný proces, ktorý začína vstupom vzduchu do pľúc cez nos alebo ústa. V pľúcach sa vzdušné vaky, tzv. alveoly, naplnia kyslíkom, ktorý prechádza cez steny alveol do kapilár. Hemoglobín v červených krviniek sa viaže na kyslík a transportuje ho do buniek po celom tele. Výmena plynov sa deje vo chvíli, keď oxid uhličitý vychádza z buniek späť do krvi a je vypudený z tela cez dýchacie cesty. 

Dýchanie je komplexný proces, ktorý začína vstupom vzduchu do pľúc cez nos alebo ústa. V pľúcach sa vzdušné vaky, tzv. alveoly, naplnia kyslíkom, ktorý prechádza cez steny alveol do kapilár. Hemoglobín v červených krviniek sa viaže na kyslík a transportuje ho do buniek po celom tele. Výmena plynov sa deje vo chvíli, keď oxid uhličitý vychádza z buniek späť do krvi a je vypudený z tela cez dýchacie cesty.

Dýchanie nosom je prirodzený proces, ktorý zabezpečuje filtráciu, zvlhčenie a zahrievanie vdychovaného vzduchu. Keď v dôsledku nádchy, alergií či iných faktorov dýchame ústami, dýchacie cesty sa stanú náchylnejšie na prienik patogénov a vírusov, ktoré sa môžu rýchlo dostať do pľúc. Nos tak pôsobí ako prvá obranná línia, eliminuje nečistoty a prispôsobuje teplotu vdychovaného vzduchu našim pľúcam.

Sliznica v nosovej dutine produkuje oxid dusný, ktorý nielenže pôsobí ako antiseptikum sterilizujúce vzduch prechádzajúci hornými dýchacími cestami, ale aj reguluje prietok krvi, zvyšuje zásobovanie krvou a znižuje krvný tlak. Zanedbanie nosného dýchania a strata týchto prospešných vlastností môžu mať dlhodobé následky, vrátane zmeny dychovej frekvencie a nadmernej aktivácie pomocných dýchacích svalov, predovšetkým v oblasti krku a horného hrudníka.

Takéto zmeny dýchacieho stereotypu môžu ďalej viesť k vývoju tzv. breathing pattern disorders (poruchám dýchacieho vzoru). Tieto poruchy predstavujú komplex problémov spojených s nefunkčným dýchaním a môžu ovplyvniť nielen fyzické, ale aj psychické zdravie jedinca. Ak chcete vedieť viac o týchto poruchách, ich príznakoch a dopadoch na naše zdravie. Nenechajte si ujsť náš nasledujúci článok, kde sa tomuto téme budeme venovať podrobne.

Dýchanie a fyzické zdravie

Dýchanie ovplyvňuje náš obehový a lymfatický systém, znižuje napätie a vplýva aj na držanie tepla, či na fungovanie vnútorných orgánov.

Zlepšenie obehového systému
Efektívne dýchanie môže pomôcť zvýšiť prívod kyslíka do srdca a svalov, čím zvyšuje ich výkonnosť a vytrvalosť. Zlepšuje cirkuláciu a môže podporiť regeneráciu svalov po fyzickej námahe.

Podpora lymfatického systému
Lymfa je tekutina, ktorá transportuje odpadové látky od buniek. Správnym dýchaním môžeme podporiť cirkuláciu lymfy a efektívnejšie odstrániť toxíny z tela.

Zníženie stresu a napätia
Dýchanie môže fungovať ako prirodzený beta blokátor, znížiť produkciu stresových hormónov ako je kortizol a pomôcť relaxovať napäté svaly.

Podpora posturálnej stability a jadra tela
Vďaka správnemu načasovaniu dychovej vlny dochádza pri nádychu k poklesu bránice smerom dole do panvy, pričom vzrastá vnútrobrušný tlak a svaly brušnej steny s panvovým dnom uzatvoria vnútorné orgány do pomyselného valca, ktorý obklopuje a chráni naše vnútorné orgány. Takto vzniká tzv. aktívny stred tela alebo core, ktorý je základom pre efektívne a bezpečné pohybové vzory.

Optimalizácia funkcie vnútorných orgánov
Ako sme už diskutovali, pohyb bránice pri dýchaní nielenže podporuje posturálnu stabilitu, ale aj priamo ovplyvňuje naše vnútorné orgány. Keď bránica klesá smerom dole, tlačí na vnútorné orgány, čo vedie k ich jemnej masáži a stimulácii. Tým sa podporuje peristaltika, čo pomáha tráviacemu systému v procese vyprázdňovania, a zároveň stimuluje fungovanie obličiek a pohlavných orgánov.

Dýchanie zohráva kľúčovú úlohu vo funkcii všetkých vnútorných procesov v našom tele. Zmeny v dýchacom vzore môžu ovplyvniť aj fungovanie orgánov, ako sú tráviace problémy (napr. plynatosť, zápcha, gastroesofagiálny reflux), ktoré by sme intuitívne nemuseli priamo spájať s našim spôsobom dýchania

Dýchanie a mentálne zdravie

Meditácia a vedomé dýchanie majú neurologický dopad. Meditatívne techniky, zvlášť tie, ktoré sú zamerané na vedomé dýchanie, sa v posledných rokoch stávajú predmetom intenzívneho výskumu z hľadiska ich potenciálnych benefitov pre psychické zdravie. Práve v kontexte boja proti úzkosti a depresii ukazujú výsledky, že meditácia môže mať hlboký vplyv na naše neurobiologické procesy.

Neurotransmitery a meditácia
Keď sa človek zameria na vlastné dýchanie a učí sa regulovať svoje reakcie na vnútorné a vonkajšie stimuly, môže to ovplyvniť uvoľňovanie a resorpciu určitých neurotransmiterov v mozgu. Zvýšená hladina serotonínu a endorfínov, ako bolo spomenuté, môže podporovať pocity šťastia, pokoja a celkovej spokojnosti. Serotonín, často označovaný ako hormón šťastia, má kľúčovú úlohu v regulácii nálady, spánku a apetítu, zatiaľ čo endorfíny fungujú ako prirodzené lieky proti bolesti, ktoré môžu znižovať vnímanie bolesti a podporovať pocity eufórie.

Dýchanie a mozgové vlny
Výskumy ukazujú, že určité dýchacie techniky môžu mať vplyv na typy mozgových vĺn, ktoré generujeme. Alfa vlny sú spojené s uvoľneným, no bdelým stavom mysle a často dominujú v momentoch hlbokého relaxu alebo meditácie. Theta vlny sú zase častejšie počas hlbokej meditácie a snívania, a sú spojené s kreativitou, introspekcíou a vnútornou kontempláciou. Preto sa zdá, že pravidelné praktizovanie meditácie a vedomého dýchanie môže podporovať tieto pozitívne mentálne stavy, čo môže byť výhodné pre duševné zdravie a pohodu človeka.

Nádych pred krokom ku kvalitnejšiemu životu

Dýchanie je viac ako len pasívna funkcia. Je to most medzi naším fyzickým a mentálnym zdravím, nástroj, ktorý nám môže pomôcť dosiahnuť vyššiu kvalitu života. Investovanie času do pochopenia a praktizovania správnych dýchacích techník môže priniesť obrovské výhody pre vaše celkové zdravie a pohodu. V nasledujúcich tematických článkoch si na webe Rádia SiTy priblížime konkrétne techniky, ako pracovať bezpečne na úprave dýchacieho stereotypu.

Zdroje:
– Teresa M Edenfield (2012). An update on mindfulness meditation as a self-help treatment for anxiety and depression. Pages 131-141.
– SYSTEMATIC REVIEW article. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing Front. Hum. Neurosci., 07 September 2018 Sec. Brain Health and Clinical Neuroscience Volume 12 – 2018
– Mgr. Daniela Dvorská